En dag på förskolan

7.00 Förskolan öppnar, barnen som kommer mellan 7-8 tas oftast emot inomhus
8.00/8.15 Vi går ut och sedan tar pedagogerna emot barnen i parken
9.30 Fruktstund
9.45-11.00 Undervisning inomhus och ibland utomhus eller utflykter
11.00 Lunch serveras.
12.00-14.00 Sovstund/vilostund för de yngre barnen
12.00-14.00 Vila (högläsning/sagostund) och sedan lek och skapande för de äldre barnen
14.00 Mellanmål serveras
Lek/skapande/undervisning/utevistelse
16.45 De barn som är kvar har en gemensam fruktstund tillsammans
17.30 Förskolan stänger

Det kan vara dagar då vi ändrar våra rutiner, att vi till exempel stannar inomhus på förmiddagen, det kan bero på olika omständigheter såsom evenemang, utflykter etc.


7.00 The Preschool opens
8.00/8.15 We go out and from this time the children are dropped off in the park
9.45-11.00 Educational activities indoors and sometimes outdoors or going on outings
12.00-14.00 Sleep time/rest for the younger children.
12.00-14.00 Relaxing time (reading/storytelling) and later playtime and creative activities for the older children
14.00 Snack time  
Play/craft activities/educational activities/outdoor play
16.45 The children who is still at the preschool have some fruit together
17.30 The Preschool closes

There can be days when due to different circumstances we make changes in the routines, such as staying indoors in the mornings, due to for example events or outings.