Inne- och utemiljö

Vår pedagogiska inomhusmiljö är välplanerad och ger förutsättningar för lärande i harmoni och lugn eftersom vi kan dela in barnen i mindre grupper under delar av dagen. Vi finns i ett lugnt område med närhet till naturen som vi besöker.

Our pedagogical environment is well planned and gives the opportunity to learn in a calm and harmonious way since we can divide the children in smaller groups for parts of the day. We are in a quiet area with nature around the corner which we visit.