Välkommen till Harmony

Visning

Välkomna på visning/welcome to visit the preschool. Kontakta rektor Monica för att komma på en visning: Contact Rektor Monica to visit the preschool.

Om oss

Vi är en tvåspråkig förskola där vi använder både engelska och svenska i vår utbildning. Vi arbetar utifrån förhållningssättet att utbildningen ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Öppettider

Vår verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Vi följer kommunens riktlinjer för öppettider; helgfria vardagar 6.30–18.30.

”Vi ser barnen som kompetenta, självständiga och med stor potential för lärande.”