Kultur och scenkonst

På Harmony International Preschool så erbjuder vi barnen en variation av kulturella aktiviteter. Barnen ska både få ta del av olika kulturupplevelser och intryck samt själva få möjlighet att skapa tillsammans med kompetenta pedagoger.

Det kan både handla om besök på bibliotek, teaterföreställningar, uppmärksammande av traditioner, olika estetiska uttrycksformer samt att lära sig mer om olika kulturer.

Genom dessa aktiviteter så strävar vi att i enlighet med läroplanen för förskolan erbjuda kulturella upplevelser som berikar barnens förståelse för omvärlden. Syftet är även att inspirera barnen, öka deras kunskap och att utveckla barnens fantasi och kreativitet.