Avdelningar

Förskolan har plats för 45 barn, indelade i två avdelningar. Den yngre avdelningen Garden avdelningen och den äldre Forest avdelningen. På den yngre avdelningen är det högst 20 barn indelade i 4 grupper på den äldre högst 25 barn indelade i 3 grupper. Vi har totalt 7 barngrupper här på förskolan.

Sections
The preschool has 45 spots, divided into two sections. The younger section is called the Garden section and the older section is called the Forest section. In the younger section there are maximum 20 children divided into 4 groups and in the older section maximum 25 children divided into 3 groups so in total we have 7 groups at the preschool.