Öppettider
Vi följer kommunens krav vad gäller öppettider, 6.30–18.30. Innanför de ramarna är det föräldrarnas behov som styr.
Just nu har vi följande öppettider: måndag–fredag 7.00–17.30.

Köregler
Vi följer kommunens regler för avgifter och vi är anslutna till den kommunala förskolekön och har samma rutiner att följa som de kommunala förskolorna när det gäller erbjudanden av plats etc.

Länk: Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad

Avgifter
Du kan läsa om förskolans avgifter på Stockholm Stads webbplats.


Opening hours:
We comply with the municipality’s requirements regarding hours, 6.30 to 18.30.
We currently have the following opening hours: Monday-Friday 7.00–17.30, according to the parents childcare needs.

We follow the municipal regulations for fees and we are connected to the municipal ”förskolekö” and have the same routines to follow as the municipal preschools.