Öppettider och köregler

Öppettider
Förskolans verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Förskolan ska finnas där för barnen oavsett om föräldrarna arbetar tidiga morgnar eller sena eftermiddagar och vi följer därför kommunens riktlinjer för öppettider; helgfria vardagar 6.30–18.30.
Vid de få tillfällen under året vi stänger förskolan erbjuder vi alternativ förskoleplats på förskola i närheten.
I ”Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg” kan du läsa utförligt om hur det fungerar med öppettiderna, exempelvis att förskolan ska hållas öppen alla helgfria vardagar utom jul-, nyårs- och midsommarafton, samt vilken pedagogisk omsorg förskolan förväntas erbjuda.
För närvarande är öppettiderna: måndag-fredag 6.30–17.30

Köregler
Förskolan är ansluten till den kommunala kön och följer de regler som följer därav avseende bl.a. erbjudande av plats, uppsägning mm. Vi följer även kommunens regler för avgifter.

Länk: Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad

Opening hours:
We comply with the municipality’s requirements regarding hours, 06.30 to 18.30.
We currently have the following opening hours: Monday-Friday 06.30-17.30, according to the parents childcare needs.

We follow the municipal regulations for fees and we are connected to the municipal ”förskolekö” and have the same routines to follow as the municipal preschools.