Pedagoger
I första hand pratar ni med pedagogerna på förskolan eller kontaktar dem via telefon.
Telefonnummer till grupper/ avdelningar:

Forestavdelningen: 073 2561623
Gardenavdelningen:
Kittens and Teddies: 070-9428722
Bunnies and Lambs: 073-4029111

Förskolechef
Nästa steg är att ni vänder ni er till förskolechefen via mail eller telefon och eventuellt bokar in ett möte
Förskolechef Monica Sjögren 0704-948371 forskolechef@harmonypreschool.se

Huvudman
Om man fortfarande inte är nöjd efter dessa steg så är nästa steg att vända sig till styrgruppsombud Hadeel Abbasoch det gör ni via mail forskolechef@piongrand.se
Alternativ att höra av sig till huvudmannen direkt då kontaktar ni Anders Grahn. Via email andersgrahn@tivoliforskolor.se

Utbildningsförvaltningen
Om man fortfarande inte är nöjd efter dessa steg så är sista steget att kontakta utbildningsförvaltningen på 08-50833000


Complaints
If you would havea complaint, you should follow the following procedure.

Pedagogues
Firstly, you should contact the pedagogues at the preschool by talking to them in person, contacting them through a phone call or via email.

Phone numbers to the sections/groups:

Forest section: 073-2561623
Garden section:
Kittens and Teddies: 070-9428722
Bunnies and Lambs: 073-4029111

The manager/förskolechef
If you could not solve your complaint with the pedagogues, the next step is to contact the preschool manager by calling or e-mailing or to book a meeting.

Monica Sjögren 0704-948371  forskolechef@harmonypreschool.se

Representative/Huvudman
If the complaint was not solved by the manager of the preschool the next step is to contact the Steering group representative Hadeel Abbas via email forskolechef@piongrand.se.

Or you can alternatively contact directly the Huvudman Anders Grahn via email andersgrahn@tivoliforskolor.se.

Education department
If the complaint is not resolved, you can contact the education department/ Utbildningsförvaltningen on 08-50833000