Klagomålshantering

Pedagoger
Du ska i första hand prata med pedagogerna på förskolan eller kontaktar dem via telefon. Om man vill så kan man även lägga ett brev anonymt i en blå brevlåda i hallen.
Telefonnummer till grupper/ avdelningar:
– Forest avdelningen: 0732-56 16 23
– Garden avdelningen: 0709-42 87 22

Rektor
Nästa steg är att ni vänder ni er till förskolans rektor Monica via mail eller telefon, och eventuellt bokar in ett möte.
Rektor: 0704-94 83 71, rektor@harmonypreschool.se

Regionchef
Nästa steg är att vända sig till regionchefen det gör ni via mail gul.franzen@tivoliforskolor.se

Huvudman
Nästa steg är att kontakta huvudmannen på huvudman@tivoliforskolor.se

Utbildningsförvaltningen
Sista steget är att kontakta utbildningsförvaltningen på 08-508 330 00.


Procedure for complaints

Pedagogues
Firstly, you should contact the pedagogues at the preschool by talking to them in person or contacting them through a phone call. You can also leave a letter in the blue post box in the main entrance. 

Phone numbers to the sections/groups:
– Forest section: 0732-56 16 23
– Garden section: 0709-42 87 22

Rektor/The principal
The next step is to contact the principal Monica by calling or e-mailing and possibly book a meeting on 070-4948371,
rektor@harmonypreschool.se

Regionchef
The next step is to contact the “regionchef” by email
gul.franzen@tivoliforskolor.se

Owner/Huvudman
The next step is to contact the owner by emailing huvudmannen@tivoliforskolor.se

Education department
The last step would be to contact the education department/ Utbildningsförvaltningen on 08-508 330 00