Vi har som mål att erbjuda god kvalitet här på Harmony International Preschool. Vi vill veta vad du tycker, inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter bidrar till att utveckla verksamheten. Det kan vara klagomål, beröm eller idéer. Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad du inte är nöjd med eller vad du är nöjd med.

Pedagoger
Du ska i första hand prata med pedagogerna på förskolan eller kontaktar dem via telefon.
Telefonnummer till grupper/ avdelningar:
– Forest avdelningen: 073-256 16 23
– Garden avdelningen:
Kittens and Teddies: 070-942 87 22
Bunnies and Lambs: 073-402 91 11

Rektor
Nästa steg är att ni vänder ni er till förskolans rektor via mail eller telefon, och eventuellt bokar in ett möte.
Rektor: 070-494 83 71
rektor@harmonypreschool.se

Skolchef
Nästa steg är att vända sig till skolchefen det gör ni via mail rektor@piongrand.se

Huvudman
Nästa steg är att kontakta huvudmannen på huvudman@tivoliforskolor.se

Utbildningsförvaltningen
Sista steget är att kontakta utbildningsförvaltningen på 08-508 330 00.


Complaints
At Harmony International Preschool we want to offer the best quality. Therefore, we want your feedback regarding the preschool, nothing is so good that it can be improved, and your opinions and suggestions can contribute to developing the preschool. It can be complaints, ideas or positive feedback.

This is the procedure you should follow:

Pedagogues
Firstly, you should contact the pedagogues at the preschool by talking to them in person or contacting them through a phone call.

Phone numbers to the sections/groups:
– Forest section: 073-256 16 23
– Garden section:
Kittens and Teddies: 070-942 87 22
Bunnies and Lambs: 073-402 91 11

The principal
The next step is to contact the principal by calling or e-mailing and possibly book a meeting on  070-494 83 71, rektor@harmonypreschool.se

Skolchef
The next step is to contact the “skolchef” by email rektor@piongrand.se.

Ombudsman
The next step is to contact the owner by emailing huvudman@tivoliforskolor.se

Education department
The last step would be to contact the education department/Utbildningsförvaltningen on 08-508 330 00