Välkommen till Harmony

Hem

Vår förskola ligger på Kampementsgatan 16 på Gärdet. Vi har stora lokaler och med närhet till natur och allmänna kommunikationer.
Vi finns också på Instagram.

Om oss

Vi är en tvåspråkig förskola där vi använder både engelska och svenska i vår utbildning. Vi arbetar utifrån förhållningssättet att utbildningen ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Öppettider

Vår verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Vi följer kommunens riktlinjer för öppettider; helgfria vardagar 6.30–18.30.
Här finns information om hur du söker plats i förskolan.